Bli medlem

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Stekenjokk

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Trappforsen 2

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – trappforsen

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Foto Höstgrillning

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Fikadags

Bli medlem i föreningen och/eller bli medlem här på hemsidan

För att bli medlem i Härnö knutters så behöver du bara betala in 200 kr för enskild medlem eller 250 kr för dig och din sambo, otrooooligt billigt!!
Betala på postgiro nr: 498 66 42-9, betalningsmottagare Härnöknutters.
Glöm inte att ange  namn, adress, telefonnummer och viktigast av allt din mailadress. (Alla utskick kommer hädanefter att gå via mail).
Så fort våran kassör sett inbetalningen så får du ett mail där du hälsas välkommen och får medlemsförteckningen.
Medlemskort delas ut på nästkommande medlemsmöte.

Om ni inte hör något så kontakta någon från styrelsen


Exempel på inbetalningskort. 

Comments are closed