Kortege

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Stekenjokk

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Trappforsen 2

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – trappforsen

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Foto Höstgrillning

 

 

HK – MC klubben i Härnösand  – Fikadags

Köra i kortege


Nedan ett förklarande filmklipp från den Norska utbildnings filmen “Full Kontroll”

Del 19. Gruppkörning

 

 


Bild nedan.

 kortege1


Hur man kör i kortege

Nedanstående information är ett hopplock från flera olika hemsidor.
Maila webbmaster om ni tycker något felar eller fattas.

Fördelar med zig zag formering är att den ger bästa sikt och bromssträcka.
Förflyttning av ett antal motorcyklar i en kortege är säkrare för mc-föraren och underlättar även för andra trafikanter.

 • Det förutsätts att alla har full tank vid starten.
 • För alla körningar ska en frontman (först i ledet) och en köman (sist i ledet) utses.
  Båda ska ligga till vänster i filen om möjligt. Är antalet MC udda kör frontman i ytterspår, d.v.s. närmast vägens mittlinje.
  Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste mån ligga i höger spår.
 • Kör i en lagom tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster. Det är bättre att ha lite längre avstånd än för tät formering. Åker man för nära varandra så räcker det att något tittar bort samtidigt som framförvarande bromsar för att det ska bli riskfyllt.
  Försök hålla samma avstånd hela tiden fram till nästa hoj, detta för att undvika kraftiga gaspådrag och ojämn körning för att ”hinna i fatt”.
  Kör ej i bredd, respektera den framförvarande hojens ”vingelutrymme”.
 • I skarpare kurvor eller om vägen smalnar av ändras formationen från zick-zack till ett led så att alla kan göra egna spårval, för att sedan återgå igen till zig-zag formationen.
 • Om någon får problem och måste stanna markerar han/hon det. Bakomvarande kör om utan att stanna. Sista MC´n (köman) stannar hos den som fick problem och kolonnen fortsätter med ny MC på sista plats. Ledaren avvaktar vid nästa uppehåll/rast så att eftersläntrare kan hinna upp. I detta läge kan det bildas “luckor” i kortegen som skall fyllas igen. Var och en kör fram och täpper till och behåller sin linje (inner- eller ytterspår).
 • Om någon lämnar gruppen under färd skall alltid frontmannen informeras innan avvikelse sker.
 • Vid stopptecken, rödljus eller liknande skall kolonnen dra ihop sig så att frontman och mc nr 2 står bredvid varandra och formeringen intar samma mönster. Efter stopp återgår kortegen till ursprunglig formering.
 • När kolonnen gör omkörningar går höger motorcykel ut bakom vänster motorcykel, så att kolonnen blir en lång rad.
  När kolonnen blir omkörd, går vänster motorcykel in bakom höger motorcykel för att underlätta omkörningen.
  Förhoppningsvis får vi även färre irriterade bilister.

 

Handsignaler

Alla tecken ska repeteras bakåt eller framåt (om möjligt) beroende på varifrån de kom.

Behöver tanka:
– Vänster hand, peka på tanken.

Din blinker är på:
– Vänster hand, växelvis knuten och öppen hand.

Farlig ojämnhet på vägen:
– Sträck ut armen (vänster el. höger beroende på vilken sida faran är på) och peka neråt mot faran.

Polis i sikte:
– För vänster hand upprepade gånger mot ovansidan av hjälmen.

Sakta ner:
– Sträck ut vänster arm och vinka upp/ner med handflatan vänd nedåt.

 

Comments are closed.